ΗΜΕΡΙΔΑ “ΙΑΤΡΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ” ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ