Δελτίο Τύπου – Υπηρεσίες κτηνιάτρου για αδέσποτα ζώα 2018

     Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την διενέργεια της Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες κτηνιάτρου για αδέσποτα ζώα 2018».

     Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/16 και με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Η δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 7.000,00 € με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πιστώσεις του τον ΚΑ 72-6117.003.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Αγροτ. Παραγωγής και Μαστίχας του Δήμου Χίου, στην Δ/νση Ελ Βενιζέλου 75, μέχρι τη Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018.

Η προσφορά θα αφορά μία ή περισσότερες από τις παρακάτω

1) Δημοτικές Ενότητες Καρδαμύλων και Αμανής

2) Δημοτικές Ενότητες Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας

3) Δημοτικές Ενότητες Χίου – Καμποχώρων και Αγ. Μηνά

4) Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης

     Για διευκρινίσεις σχετικά με την τεχνική έκθεση οι ενδιαφερόμενου μπορούν να καλούν στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Μαστίχας τηλ. 2271353116.

O Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Καρασούλης