Υποδοχή στους χώρους του Δημαρχείου μαθητών και καθηγητών οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+

Υποδοχή στους χώρους του Δημαρχείου μαθητών και καθηγητών οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

Στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου υποδέχτηκαν την Πέμπτη 8 Μαρτίου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και αναπληρωτής Δημάρχου κος Μπελέγρης Γεώργιος, ο Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών κος Αντωνίου Αλέκος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας(ΔΕΠ) κος Καρατζάς Κων/νος, μαθητές και καθηγητές μέσω του Ευρωπαϊκού σχολικού προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο: “ PIE – Parents Involvement in Education – Get Sweet Results”, με σχολεία από Τουρκία, Λετονία, Πολωνία, Ισπανία, Ρουμανία και Πορτογαλία.
Το πρόγραμμα έδωσε την δυνατότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό, τους μαθητές και τις οικογένειες τους να έρθουν σε επαφή με ευρωπαϊκούς πολιτισμούς και να αποκτήσουν ισχυρότερους δεσμούς στα πλαίσια μιας πιο ουσιαστικής εκπαιδευτικής συνεργασίας για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της εκπαίδευσης και ειδικά της σημασίας της άτυπης εκπαίδευσης και τα οφέλη που μπορεί να χαρίσει στους μαθητές ενός μικρού επαρχιακού σχολείου αλλά και στην τοπική κοινωνία.
«Το πρόγραμμα Erasmus+, είναι πολύ σημαντικό γιατί φέρνει κοντά τους νέους ανθρώπους και όταν επιστρέφουν στις χώρες τους έχουν διαμορφώσει εικόνα για το τι σημαίνει Έλληνας και Ελλάδα κι έτσι δεν επηρεάζονται εύκολα από το τι λέει ο κάθε πολιτικός ή το κάθε μέσο ενημέρωσης. Όταν οι λαοί συναντούνται, αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν να χωρίσουν κάτι μεταξύ τους», δήλωσε ο κος Αντωνίου κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Αντίστοιχα, «Με το πρόγραμμα αυτό βγαίνουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από τις τάξεις τους και ανάγονται σε άλλους τόπους, άλλους πολιτισμούς» δήλωσε ο κος Καρατζάς.
Παιδιά, καθηγητές και λοιποί συμμετέχοντες έχοντας ζήσει μοναδικές στιγμές, αποχωρώντας ανανέωσαν το ραντεβού τους για το προσεχές μέλλον!

 

Υποδοχή στους χώρους του Δημαρχείου μαθητών και καθηγητών οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

 

Υποδοχή στους χώρους του Δημαρχείου μαθητών και καθηγητών οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.