ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΡΙΔΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΡΙΔ

 

Το ΔΣ του Δήμου Χίου, με ομόφωνη απόφαση του, ενέκρινε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χίου, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Πολεμικής Αεροπορίας για την εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ».

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, ισχυρό, αποτελεσματικό και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα που ενισχύει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τον ιεραρχικό έλεγχο και το συντονισμό των υπηρεσιών του Δήμου Χίου. Αυτο έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώνεται η συνολική διοικητική ικανότητα του φορέα να ανταποκρίνεται με ταχύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια στις λειτουργικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου οργανωτικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του παραπάνω συστήματος, όλες οι υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Χίου, συμπεριλαμβανομένων και των γραφείων υποστήριξης των πολιτικών προϊσταμένων θα καταρτίζουν, συντάσσουν, υπογράφουν, διακινούν και αρχειοθετούν ψηφιακά όλα τα εισερχόμενα, εξερχόμενα και εσωτερικά διακινούμενα υπηρεσιακά έγγραφα.

Ειδικότερα, σημαντικά οφέλη αναμένεται να προκύψουν από τη χρήση του συστήματος, όπως εξοικονόμηση χρόνου χρέωσης και διακίνησης της αλληλογραφίας, με συνέπεια τη μείωση στις μετακινήσεις αποστολής-παράδοσης της σχετικής αλληλογραφίας και παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας, καλύτερη παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε όλα τα επίπεδα της υπηρεσιακής ιεραρχίας, εξοικονόμηση χαρτιού και μελανιών, αποτύπωση, καταγραφή και εξορθολογισμό των βασικών διοικητικών λειτουργιών του Δήμου Χίου.

Το σύστημα «ΙΡΙΔΑ» αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και προσαρμόστηκε πλήρως στις ανάγκες του Δήμου Χίου, ο οποίος είναι ένας από τους 12 πρώτους Δήμους στην Ελλάδα που προχωράει στην υιοθέτησή του. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2018 ο Δήμος Χίου, με πρωτοβουλία του Τμήματος Πληροφορικής, χρησιμοποιεί δοκιμαστικά το εν λόγω σύστημα, και προέκρινε την οριστική εφαρμογή του στις Δημοτικές Υπηρεσίες.

Κατά την υπογραφή του μνημονίου, ο Δήμαρχος Χίου ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Υπαρχηγό ΓΕΑ, Υποπτέραρχο Ιωάννη Γοντικούλη και την εξαιρετική ομάδα των προγραμματιστών που ανέπτυξαν το σύστημα καθώς και το τμήμα Μηχανογράφησης του Δήμου Χίου για τη συστηματική συνεργασία και δουλειά ενός έτους.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΡΙΔ