Υποτροφία Orion University

Σας ενημερώνουμε ότι το πανεπιστημιακό ίδρυμα Orion University προσφέρει στους κατοίκους της Χίου μια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στα Ναυτιλιακά (Ναύλωση – Διαιτησία) .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2022.