Καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η μηχανογράφηση για την καταβολή των Προνοιακών επιδομάτων για τους 1547 δικαιούχους.
Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται στο 1.033.786,42 Ευρώ.
Για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο, θα ξεκινήσει η καταβολή των χρημάτων στις 30 Μαρτίου 2011.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Δ. Χίου