Κανονισμός και Σχέδιο Ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων του Δ. Χίου.