ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Άρθρο 1

Σκοπός Ίδρυσης

 1. Η ίδρυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Χίου για την ανάπτυξη της δημοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάμων κατοίκων.
 2. Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών – κοινωνικά και οικονομικά – ατόμων και οικογενειών, με την δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων του Δήμου Χίου.
 3. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζεται στη φιλοσοφία της ευαισθητοποίησης και της ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας και υποστηρίζεται από τις τοπικές επιχειρήσεις. Παρέχει τα προϊόντα στους απόρους σε πρώτη βάση και στους κοινωνικά αποκλεισμένους σε επόμενη φάση.

Άρθρο 2

Έδρα, Κτήρια, Χώροι

 1. Έδρα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου ορίζεται η έδρα του Δήμου.
 2. Ο Δήμος Χίου μεριμνά για την διάθεση κατάλληλων κτηρίων και χώρων για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, καθώς και για την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων που καθιστούν εύρυθμη την λειτουργία του.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα κτήρια και χώροι ιδιοκτησίας του Δήμου κατάλληλα για το σκοπό αυτό, είναι δυνατή η μίσθωση από τρίτους κτηρίων ή και χώρων αποθηκών για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η σχετική διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί μίσθωσης ακινήτων από τους Δήμους.

Η υλικοτεχνική υποδομή, ο εξοπλισμός, καθώς και τα μέσα που απαιτούνται για την λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της προμήθειας τους με δαπάνες του Δήμου, μπορεί να προέρχονται από χορηγίες και δωρεές τρίτων.

 1. Για την εύρυθμη λειτουργία του, το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο δέον να διαθέτει κατάλληλους χώρους, εξοπλισμό και μέσα, που περιλαμβάνουν:

α) πρατήριο διανομής τροφίμων.

β) πρατήριο διανομής λοιπών ειδών (ατομικής υγιεινής-καθαριότητας, βρεφικής φροντίδας, ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού).

γ) αποθήκες (για τη συγκέντρωση, φύλαξη και προετοιμασία των χορηγούμενων από τα πρατήρια ειδών).

δ) γραφείο.

ε) τουαλέτες.

 1. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο χώροι, εξοπλισμός και μέσα, μπορεί να στεγάζονται στο ίδιο ή σε διαφορετικά κτήρια, ανάλογα με την διαθεσιμότητα αυτών, την επάρκεια των χώρων και τις εκάστοτε επικρατούσες ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Χίου μεριμνά για την εξασφάλιση και την τήρηση των απαιτούμενων τεχνικών και άλλων προδιαγραφών.
 2. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα κτήρια και οι επιμέρους χώροι που προορίζονται για την λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Επίσης τη δραστηριότητά του δύναται να πραγματοποιεί και εκτός του χώρου του.

Άρθρο 3

Παροχές Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

 1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται να διανέμονται σε άπορους κατοίκους του Δήμου Χίου.

α) τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας.

β) είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.

γ) είδη βρεφικής ανάπτυξης.

δ) είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού.

 1. Τα παρεχόμενα είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους με δαπάνη του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπουργική Απόφαση 11389/1993, ΦΕΚ Β’ 185).
 2. Τα είδη που παρέχονται από το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι εντελώς δωρεάν. Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής τους, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ποσότητες και είδη των προϊόντων σε συνδυασμό με τον αριθμό των αιτούντων – δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 3. Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα παραχωρούνται δωρεάν από επιχειρηματίες, προμηθευτές, άτομα, οργανωμένους φορείς, σχολεία και επιπλέον θα εξασφαλίζονται μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. Ο αριθμός των δικαιούχων ανά εξάμηνο (μονήρη άτομα και οικογένειες) εξαρτάται από τα προϊόντα τα οποία θα είναι διαθέσιμα.
 4. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα προσφέρει στους δικαιούχους είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως τρόφιμα και μη ευπαθή προϊόντα σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων. Ειδικότερα στα παραπάνω είδη περιλαμβάνονται τρόφιμα όπως γάλα εβαπορέ, ρύζι, ζυμαρικά, αλεύρι, όσπρια, λάδι, ζάχαρη, καφές, παιδικές κρέμες, παξιμάδια, φρυγανιές, μπισκότα, βασικά είδη καθαριότητας όπως χαρτικά, απορρυπαντικά, σαπούνια, σαμπουάν, χλωρίνη, σφουγγάρια, σκούπες καθώς και βασικά είδη περιποίησης όπως πάνες, μωρομάντηλα κ.λ.π.
 5. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο μπορεί να διαθέτει και δωρεάν προϊόντα μεταχειρισμένα, τα οποία έχουν ελεγχθεί και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Τα μεταχειρισμένα είδη μπορούν να περιλαμβάνουν είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακής χρήσης, βιβλία, ηλεκτρικές συσκευές τα οποία θα προέρχονται από δωρεές.

Άρθρο 4

Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

 1. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτικών Ισότητας Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Χίου και αποσκοπεί στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 2. Το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτικών Ισότητας Φύλων είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, με αρμοδιότητες ιδίως:

α) την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων.

β) την διερεύνηση της ορθότητας των στοιχείων που καταγράφονται στις αιτήσεις και στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των δικαιούχων.

γ) την εισήγηση στην Επιτροπή Διαχείρισης για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων.

δ) την έκδοση κάρτας – κουπόνι δικαιούχου υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ε) την σύνταξη εκθέσεων Κοινωνικού Λειτουργού, για περιπτώσεις εξακρίβωσης αναγκών δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου κριθεί απαραίτητο.

στ) την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τους προσφέροντες φορείς (χορηγούς και δωρητές).

ε) την τήρηση μητρώου παραλαβής προϊόντων και διανομής προς τους δικαιούχους.

ζ) τον συντονισμό και προγραμματισμό των εθελοντών και φορέων για την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε συνεργασία την Ομάδα Εθελοντών του Δήμου Χίου.

η) την πληροφόρηση των πολιτών, των φορέων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τους στόχους, τη λειτουργία, τις δραστηριότητες, τη διαχείριση και την απόδοση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 1. Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου πραγματοποιείται:

α) από προσωπικό (τακτικό ή και έκτακτο), διαφόρων ειδικοτήτων, που υπηρετεί στο Δήμο Χίου.

β) από εθελοντές οι οποίοι είναι επίσημα καταγεγραμμένοι στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Χίου.

γ) από προσωπικό που θα απασχολείται ειδικά για το σκοπό αυτό, μετά από συμμετοχή του Δήμου σε Εθνικά, Περιφερειακά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα (π.χ. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας).

δ) εφόσον υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη επαρκώς αιτιολογημένη, από προσωπικό συναφών ειδικοτήτων που υπηρετεί σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Δήμου Χίου, το οποίο, μπορεί να αποσπάται για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ. 1 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143).

 1. Με απόφαση του Δημάρχου, ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου εφόσον έχει μεταβιβαστεί σε αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, ορίζεται το προσωπικό των περιπτώσεων α) και γ) της προηγούμενης παραγράφου, που θα απασχολείται στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, ο υπεύθυνος καθώς και τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού. Στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου δέον να μετέχουν, εφόσον διατίθενται, υπάλληλοι των κλάδων, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, ΥΕ Αποθηκαρίων, ΥΕ Οικογενειακών βοηθών και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
 2. Το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες εβδομαδιαίως, καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης.

Άρθρο 5

Δικαιούχοι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Δικαιούχοι

 1. Ετήσιο καθαρό εισόδημα έως 5.500,00 ευρώ για ένα άτομο, εξαιρουμένου του επιδόματος αναπηρίας. Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά 1.500,00 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 1.200,00 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος και εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι του άρθρου αυτού.
 2. Ηλικιωμένα άτομα χωρίς συγγενείς πρώτου βαθμού, με σύνταξη υπερηλίκων ανασφάλιστων ΟΓΑ, μετά από έκθεση κοινωνικού λειτουργού.

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οι εγγεγραμμένοι στους κατάλογους δικαιούχων Κοινωνικών Παροχών (Α και Β). Η Κάρτα – Κουπόνι Κοινωνικών Παροχών παρέχεται σε δημότες ή κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία αξιολογούνται από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, (Πρόνοια), η οποία θα εισηγείται σχετικά.

Ο κατάλογος δικαιούχων κοινωνικών παροχών μπορεί να έχει ισχύ ένα ή δύο έτη. Στην λήξη της ισχύος επαναξιολογούνται οι δικαιούχοι από μηδενική βάση. Τα κριτήρια των δικαιούχων των κοινωνικών παροχών είναι τα παρακάτω:

-Ετήσιο καθαρό εισόδημα έως 5.500,00 ευρώ για ένα άτομο, εξαιρουμένου του επιδόματος αναπηρίας. Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά 1.500,00 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 1.200,00 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος. Οι τόκοι καταθέσεων, (και το ποσό των τόκων και το ποσό των καταθέσεων που τους δημιούργησε), θα συνυπολογίζονται και θα προσαυξάνουν το ετήσιο δηλούμενο εισόδημα. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα τεκμαρτά εισοδήματα, (ιδιοκατοίκηση, αυτοκίνητα, σκάφη κ.λ.π.), για την αναγνώριση κάποιου ως δικαιούχου.

-Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες και λοιπές ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, δύνανται να ενταχθούν στους δικαιούχους, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση της κοινωνικής λειτουργού.

-Δικαιούχοι δεν δύνανται να είναι οι κάτοχοι δύο (2) και πλέον ακινήτων, (κύριας κατοικίας χωρίς όριο στα τ.μ. και ακόμη ενός), εκτός και εάν συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, που θα τεκμηριώνονται από έκθεση κοινωνικής λειτουργού. Οικοπεδικές εκτάσεις και αγροτεμάχια, που στο σύνολό τους υπερβαίνουν σε έκταση τα 20 στρέμματα, (20.000 τ.μ.), αποτελούν αιτία μη ένταξης στο πρόγραμμα.

-Δικαιούχοι δεν δύνανται να είναι οι κάτοχοι πλέον του ενός (1) αυτοκινήτου σε κυκλοφορία.

-Τα ενήλικα μέλη ηλικίας 18+ που διαβιούν με την πατρική τους οικογένεια, στην ίδια οικία με τους γονείς τους και είναι άνεργα, θα υπολογίζονται ως προστατευόμενα μέλη. Συνεπώς εάν ο γονέας τυγχάνει δικαιούχος θα αυξάνεται η ποσότητα των παρεχομένων ειδών προς αυτόν. Θα λογίζεται όμως ξεχωριστή οικογένεια συγκατοικούντος τέκνου, εφόσον αυτό είναι έγγαμο, ή γονέας μονογονεϊκής οικογένειας, (διαζευγμένοι – ες με ανήλικα τέκνα).

-Οι δικαιούχοι άλλων κοινωνικών παντοπωλείων δεν θα τυγχάνουν δικαιούχοι και του προγράμματος διανομής τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χίου. Εφόσον μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο της Υπηρεσίας, διαπιστωθεί ότι λαμβάνουν και από άλλο φορέα ίδιες ή παρόμοιες παροχές, θα απεντάσσονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δ. Χίου.

 

 

Παροχές

 1. Πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου με σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών, όταν και όποτε οι – υπό προμήθεια ή διάθεση – ποσότητες το καθιστούν εφικτό.
 2. Δωρεάν πρόσβαση στα πολιτιστικά, αθλητικά προγράμματα του Δήμου.
 3. Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής και παρακολούθησης σε συνεργασία με τα Δημοτικά Ιατρεία εφόσον ο Δήμοι αποφασίσει τέτοιες παρεμβάσεις.
 4. Εκπτωτικά πακέτα σε προϊόντα και υπηρεσίες συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων εφόσον υπάρξουν.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υπ. Δήλωση του Ν/1599/1986 με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χίου.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 5. Έκθεση κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου, όπου απαιτείται.
 6. Εκκαθαριστικό έτους, (η υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ όταν απαιτείται, σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης).
 7. Αντίγραφα δηλώσεων Ε1 και Ε9.
 8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου πρόνοιας εφόσον υπάρχει.
 9. Κάρτα ανεργίας.
 10. Αποδεικτικά στοιχεία για ότι άλλο λόγο επικαλούνται.
 11. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν ίδιες ή παρόμοιες παροχές από άλλους φορείς.

Τα παραπάνω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους ή τους δικαστικούς συμπαραστάτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.

Η Επιτροπή Διαχείρισης, μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων – δικαιολογητικών των υποψήφιων δικαιούχων από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, καθορίζει με απόφασή της τους τελικούς δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα στην Επιτροπή Διαχείρισης την ενίσχυση ωφελούμενων και πέραν των ανωτέρω τιθέμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν εκ των πραγμάτων μπορεί να αποδειχθεί η απορία και η αντικειμενική αδυναμία ατόμων ή οικογενειών να ανταπεξέλθουν στις βασικότερες ανάγκες καθημερινής διαβίωσης, όπως είναι η τροφή, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική αιτιολογημένη έκθεση κοινωνικού λειτουργού μπορεί να εισηγείται στην Επιτροπή Διαχείρισης την ένταξή αυτών στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου ακόμη και χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, λόγω μη ύπαρξης σχετικών δικαιολογητικών.

Οι εκθέσεις του κοινωνικού λειτουργού του Δήμου για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, δέον να περιλαμβάνουν, εκτός άλλων, προτάσεις για τη λήψη μέτρων προκειμένου να βοηθηθεί η ωφελούμενη οικογένεια ή το άτομο με στόχο την άρση των συνθηκών που δημιουργούν τη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Επίσης, είναι σημαντικό οι υπηρεσίες που παρέχει το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο να μην απευθύνονται κατά το δυνατόν σε ανθρώπους που δεν έχουν την δυνατότητα άρσης των συνθηκών φτώχειας αλλά σε πληθυσμό που έχει τη δυνατότητα, μέσα από υλική, ψυχοκοινωνική ή άλλης μορφής στήριξη, να επανενταχθεί.

Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου επανεξετάζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης τουλάχιστον ανά εξάμηνο, προκειμένου να διαπιστώνεται η μεταβολή ή μη των στοιχείων που τους κατέστησαν δικαιούχους, ούτως ώστε η σχετική λίστα δικαιούχων και αποκλειομένων να επικαιροποιείται διαρκώς.

Άρθρο 6

Επιτροπή Διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

 1. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου συστήνεται 5 μελής Επιτροπή Διαχείρισης, περιλαμβανομένου και του Προέδρου της.
 2. Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

α) Ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζει ο Δήμαρχος μαζί με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

β) Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του από την παράταξη του Δημάρχου, μη αποκλειομένων του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχων, εκτός της περίπτωσης του Αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου που τυχόν έχει ορίσει ο Δήμαρχος στη θέση του.

γ) Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του από τις υπόλοιπες παρατάξεις.

δ) Έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.

ε) Τον προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.

Η συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους ιστοτόπους του Προγράμματος «Διαύγεια».

 1. Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εποπτεύει τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

β) Καθορίζει τους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

γ) Μεριμνά για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής κατάστασης των προϊόντων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, με τη συνδρομή ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

δ) Συντάσσει και παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισμό. Η σχετική απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ε) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό.

 1. Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου ή στην έδρα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα μέλη την ημέρα της συνεδρίασης. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν και αποφασίζει για κάθε θέμα με την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης είναι δημόσιες, εκτός των περιπτώσεων όπου συζητούνται θέματα αξιολόγησης ή επιλογής που άπτονται προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων, οπότε αυτές διεξάγονται υποχρεωτικά κεκλεισμένων των θυρών. Για τα λοιπά θέματα, όσον αφορά την λειτουργία της Επιτροπής και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), του Δημοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α’ 114) και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45).
 2. Η Επιτροπή, δια του Προέδρου της, δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις δημοτικούς υπαλλήλους, λοιπούς αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, δωρητές και χορηγούς του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου ή ιδιώτες για να της δώσουν πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που συζητούνται. Η παρουσία των καλούμενων δημοτικών υπαλλήλων είναι υποχρεωτική.
 3. Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται δημοτικός υπάλληλος για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και την τήρηση του πρακτικού των συνεδριάσεων.

Άρθρο 7

Κάρτα – Κουπόνι Δικαιούχου Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

 1. Η κάρτα – κουπόνι δικαιούχου του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγείται σε όποιον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού και έχει κριθεί δικαιούχος με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης.
 2. Η κάρτα – κουπόνι δικαιούχου είναι αυστηρά προσωπική και αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου. Όταν πρόκειται για οικογένεια που συμβιώνει αρμονικά θα χορηγείται μόνο μια (1) κάρτα – κουπόνι δικαιούχου και όχι σε κάθε μέλος της ξεχωριστά.
 3. Η κάρτα – κουπόνι δικαιούχου εκδίδεται με ισχύ ενός (1) εξαμήνου. Στην κάρτα αναγράφεται το χρονικό διάστημα που ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η κάρτα – κουπόνι ανανεώνεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει στο μεταξύ μεταβολή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του δικαιούχου.
 4. Εάν ο εξυπηρετούμενος δημότης του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι είναι κάτοχος – δικαιούχος της κάρτας – κουπόνι και δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται ο ίδιος στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων προβλημάτων υγείας, η κοινωνική υπηρεσία, με μέριμνα του Δήμου, μπορεί να αναλαμβάνει την μεταφορά των προϊόντων στην κατοικία του, εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιούχων

 1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται το προσωπικό και τους χώρους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και να τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού.
 2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή δικαιολογητικό ζητηθεί από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος και την Επιτροπή Διαχείρισης.
 3. Ο κάθε δικαιούχος (άτομο ή οικογένεια) δικαιούται να λαμβάνει συγκεκριμένα προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες του, τα οποία θα ετοιμάζονται και παραδίδονται από το προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε πακέτο ή άλλη κατάλληλη συσκευασία.
 4. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου μετά τη λήξη του καθορισμένου εξαμήνου, εφόσον υποβάλουν εκ νέου αίτηση τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της εξάμηνης περιόδου, στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επανεγκριθούν από την Επιτροπή Διαχείρισης.
 5. Δικαιούχος δύναται να απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εφόσον συντρέχουν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Παραβεί τον παρόντα Κανονισμό.

β) Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβειά τους δικαιολογητικά.

γ) Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα χρήσης των παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και δεν έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ή έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία απορρίφθηκε.

δ) Δημιουργήσει πρόβλημα στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ε) Εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και δεν ενημερώσει αμέσως την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου στην περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες του δικαιούχου, ώστε να μην πληρεί πλέον τα κριτήρια για τη λήψη των παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 1. Η Επιτροπή Διαχείρισης, στην περίπτωση που συντρέχει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ) και ε), δύναται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα νόμιμα μέτρα εναντίον του δικαιούχου, περιλαμβανομένης της διαγραφής του από τα προγράμματα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και την απαγόρευση της εισόδου του στους χώρους όπου στεγάζεται.

Άρθρο 9

Πόροι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Οι πόροι του κοινωνικού παντοπωλείου, προέρχονται από:

1.Δωρεές τοπικών επιχειρήσεων που θα προσφέρουν τα προϊόντα τους

2.Από άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Εκκλησίες.

4.Από δωρεές/ χορηγίες πολιτών

5.Από τον προϋπολογισμό του Δήμου

6.Από ευρωπαϊκά προγράμματα ή προγράμματα άλλων φορέων, (Υπουργείων, Διεθνών Οργανισμών κ.λ.π.), που έχουν σχέση με διανομή προϊόντων ή χρηματικών ποσών.

Άρθρο 10

Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση

Τη διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα ασκεί η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, (Πρόνοια). Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηριζόμενο στην φιλοσοφία της χρηστής διοίκησης τηρεί τα παρακάτω έντυπα και αρχεία:

1.Βιβλίο αποθήκης, όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

2.Αρχείο με Δελτία Αποστολής τροφίμων και ειδών του κοινωνικού παντοπωλείου

3.Αναλυτική κατάσταση παραλαβής προϊόντων ανά δικαιούχο και συνολικά .

Άρθρο 11

Ακροτελεύτια Διάταξη

Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Μετά την έγκρισή του και τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητάς του, ο Κανονισμός δημοσιεύεται, κατά το πλήρες κείμενό του, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), στην ιστοσελίδα του δήμου και περίληψή του σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.