Κανονισμός λειτουργίας ζωήλατων οχημάτων στο Δήμο Χίου.