ΚΑΠΗ Δήμου Χίου – Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκδρομή στα Μεστά

Στοιχεία Προκήρυξης