Κάρτες δωρεάν στάθμευσης

Χίος 07/01/2014

Ενημερώνουμε τους μόνιμους κατοίκους των οδών Πολυτεχνείου και Δημοκρατίας, που δικαιούνται κάρτα δωρεάν στάθμευσης μονίμων κατοίκων, ότι – από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 – μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο Εσόδων της Οικονομικής

Υπηρεσίας του Δήμου Χίου, προκειμένου να παραλάβουν τις νέες κάρτες τους, αφού υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία τους, σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Παρακαλούνται επίσης οι νέοι κάτοικοι – δικαιούχοι των συγκεκριμένων καρτών να απευθύνονται στο ίδιο γραφείο και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22713-51738

Από το γραφείο τύπου