Ενημέρωση δημοτών για την διαδικασία καταγραφής στο ΕΜΣΥ και την αδειοδότηση καταγεγραμμένων έργων υδροληψίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, παρακαλούμε, να ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή δικαιούχοι χρήσης νερού, κάθε σημείου υδροληψίας (πηγάδι, γεώτρηση κ.λ.π.), ότι:


1. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την καταγραφή σημείου υδροληψίας, ενεργού ή ανενεργού, στο Εθνικό Σύστημα Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), έχει παραταθεί μέχρι την 31/12/2014, χωρίς επιβολή προστίμου.
2. Η υποβολή εκπρόθεσμης αίτησης, μετά την 31/12/2014 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30 Απριλίου 2015, επιβαρύνεται με πρόστιμο εκατό (100 €).
3. Όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση καταγραφής σημείου υδροληψίας , θα πρέπει μέχρι την 30 Απριλίου 2015, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας χρήσης νερού.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Δήμο Χίου, στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Βενιζέλου 75- Χίος).
4. Η μη υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού, στην παραπάνω προθεσμία, (30/4/2015), επιβαρύνεται με υψηλό διοικητικό πρόστιμο.
5. Τέλος όσοι έχουν δηλώσει ανενεργά σημεία υδροληψίας, θα πρέπει να προβούν στην σφράγιση ή την καταστροφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Χίου, στην δ/νση Βενιζέλου 75, Χίος, τηλέφωνα 2271353132 και 2271043360 (Μενδωνίδης Σταμάτης) και 2271353116 (Βασιλικός Μηνάς).

Από το Γραφείο Τύπου