Κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2023- 2026.