Κατασκευή δεξαμενών στην Ψαρόπετρα

Ολοκληρώνεται η κατασκευή των δύο δεξαμενών στην περιοχή της Ψαρόπετρας (500 κυβικών η καθεμία).
Πρόκειται για ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, το οποίο θα δημιουργήσει ένα σημαντικό απόθεμα νερού για την υδροδότηση της πόλης της Χίου. Οι δεξαμενές θα
μπορούν να παίρνουν νερό από την Ψαρόπετρα, αλλά και από πηγές της περιοχής του Δαφνώνα.

 

Ολοκληρώνεται η κατασκευή των δύο δεξαμενών στην περιοχή της Ψαρόπετρας (500 κυβικών η καθεμία). Πρόκειται για ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, το οποίο θα δημιουργήσει ένα σημαντικό απόθεμα νερού για την υδροδότηση της πόλης της Χίου.  Οι δεξαμενές θα μπορούν να παίρνουν νερό από την Ψαρόπετρα, αλλά και από πηγές της περιοχής του Δαφνώνα.