«Κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικής επιγραφής στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/11/2023

Προυπολογισμός:

380,00