ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

Από το Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης του Δήμου Χίου, ανακοινώνεται ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2022 (γεννημένοι το έτος 2001) που διαμένουν στο Δήμο Χίου, υποχρεούνται να παρουσιαστούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Χίου, μέχρι τις 1/4/2019, προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής Στρατευσίμων.

Κατά την προσέλευση να έχουν μαζί τους ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου
  2. Βεβαίωσης αποδοσης ΑΦΜ
  3. Βεβαίωσης ΑΜΚΑ

     Σχετική ανακοίνωση υπάρχει αναρτημένη στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χίου.