ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Στοιχεία Προκήρυξης