Κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων επικινδύνως ετοιμορρόπων

Στοιχεία Προκήρυξης