Κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων επικινδύνως ετοιμορρόπων – Μετάθεση Ημερομηνίας

Στοιχεία Προκήρυξης