Καθαριότητα

Επικοινωνία

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Διεύθυνση: Δημοκρατίας 2, ΤΚ 82100 Χίος

Τηλ.: 22713 50850

Φαξ.: 22713 50831

Email: kathariotita@chios.gov.gr

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα γραφεία στις επιμέρους δημοτικές ενότητες που συνεργάζονται με τα Τμήματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο χρήσιμες υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Υπηρεσίες Καθαριότητας

Αναφορά για προβλήματα σε Κάδους Αποκομιδής

Αναφέρετε προβλήματα των κάδων αποκομιδής τηλεφωνώντας στα 22713 50880 / 22713 50836 ή με μια επίσκεψή σας στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Δημοκρατίας 2).

Ζητήματα σχετικά με Δρομολόγια Απορριμματοφόρων

Εάν ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε σχετικά με τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων ή με ζητήματα που αφορούν την αποκομιδή απορριμμάτων, μπορείτε να καλέσετε στο 2271077339.

Τοποθέτηση Κάδων Απορριμμάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σχετικά με τις θέσεις των κάδων απορριμμάτων, μπορείτε να κάνετε αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Χίου (Δημοκρατίας 2), περιγράφοντας το πρόβλημα σας.

Καθαρισμός Ιδιόκτητων Οικοπέδων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με γειτονικά ιδιωτικά οικόπεδα που χρίζουν καθαρισμού, μπορείτε να κάνετε αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Χίου (Δημοκρατίας 2), περιγράφοντας το αίτημά σας. Η υπηρεσία θα αναλάβει να ειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες για την υποχρέωσή τους να καθαρίσουν τους ιδιόκτητους χώρους τους.

Πρόβλημα σε Απορριμματοκιβώτια Συμπίεσης (Press Container)

Αναφέρετε προβλήματα των Απορριμματοκιβωτίων Συμπίεσης (Press Container) τηλεφωνώντας στο 22710 77339.

Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων

Για να ενημερώσετε την υπηρεσία σχετικά με την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα 22713 50880 / 22713 50836 ή να επισκεφθείτε τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Δημοκρατίας 2).

Αναφορά για Εγκαταλελειμμένα Οχήματα

Αναφέρετε τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, καλώντας στο 22713 50872 ή με μια επίσκεψη στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Δημοκρατίας 2).

Γενικά για θέματα καθαριότητας

Εάν ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε γενικά για θέματα που αφορούν την καθαριότητα στο Δήμο Χίου, μπορείτε να καλέσετε στο τηλ 22713 50836 ή να επισκεφθείτε τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Δημοκρατίας 2).