Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων Νότιας Χίου 2017

Στοιχεία Προκήρυξης