Καθαρισμοί σε περιοχές της πόλης

Τάφρος

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι μικτά συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Δημοτικής Αστυνομίας διενέργησαν ελέγχους σε περιοχές της πόλης μας και στους οικισμούς, όπου διαπιστώθηκε μεγάλος όγκος απορριμμάτων, προερχόμενα από αποψίλωση χόρτων και δένδρων, τα οποία, βάσει του κανονισμού καθαριότητας, επιβάλλεται να μεταφέρονται με φροντίδα των ίδιων των ιδιοκτητών.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας έχει την αρμοδιότητα της αποκομιδής μικρών και μεγάλων οικιακών απορριμμάτων.

Προκειμένου να βελτιώσουμε την καθαριότητα του δήμου, παρακαλούμε θερμά τους δημότες μας να συνδράμουν το έργο της δημοτικής αρχής, σε διαφορετική δε περίπτωση θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα.

Παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποψίλωσης χόρτων στις περιοχές τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από τα συνεργεία του Δήμου. Επίσης πραγματοποιείται, με πίστωση από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, το έργο καθαρισμού των αύλειων χώρων των σχολείων του Δήμου, με προτεραιότητα τα νηπιαγωγεία και κατόπιν θα ακολουθήσουν δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Από το γραφείο τύπου

Νηπιαγωγείο Κάμπου   Καρφάς