Καθαρισμοί στην πόλη και τα χωριά του Δήμου

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό, συνεχίζονται καθημερινά οι καθαρισμοί στην πόλη και τα χωριά, από τα συνεργεία του δήμου μας.

Παρακαλούμε τους δημότες μας να βοηθήσουν και να συνεργασθούν σε αυτή την προσπάθεια.

Από το γραφείο τύπου