Καθαρισμός δρόμων, κοινοχρήστων χώρων και γεωτεμαχίων περιμετρικά των οικισμών για πυροπροστασία

Στοιχεία Προκήρυξης