Καθαρισμός και φύλαξη των μοκετών για το ΚΔΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ».

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/05/2024

Προυπολογισμός:

470,42