Καθαρισμός του κεντρικού αμμοσυλλέκτη από την ΔΕΥΑΝΧ

Καθαρισμός του κεντρικού αμμοσυλλέκτη από την ΔΕΥΑΝΧ

Συνεργεία της ΔΕΥΑΝΧ, από χθες, πραγματοποιούν προληπτικό καθαρισμό του κεντρικού οθωμανικού αμμοσυλλέκτη, στην είσοδο της Απλωταριάς (μπροστά από τον φούρνο «Μαϊστραλη»).
Υπολογίζεται ότι με το πέρας των εργασιών θα έχουν απομακρυνθεί, περίπου 150 κυβικά μέτρα αμμοχάλικου.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΝΧ Απόστολο Τζιώτη, η σωστή λειτουργία του συγκεκριμένου αμμοσυλλέκτη είναι καθοριστική για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων του Καλοπλύτη.
Επίσης, με τις παραπάνω εργασίες αποτρέπεται το μπάζωμα σημείων του κεντρικού λιμένα, εξαιτίας των φερτών υλικών.

  Καθαρισμός του κεντρικού αμμοσυλλέκτη από την ΔΕΥΑΝΧ

 

Καθαρισμός του κεντρικού αμμοσυλλέκτη από την ΔΕΥΑΝΧ