Καθαρισμός μοκετών για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ».

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/05/2023

Προυπολογισμός:

228,91