Καθαρισμός των γραφείων του ΔΛΤ Χίου και των χερσαίων ζωνών του Κεντρικού Λιμένα Χίου και του Αλιευτικού καταφυγίου Καστέλου Δ.Ε. Χίου για χρονική διάρκεια 12 μηνών

Στοιχεία Προκήρυξης