Καθαρισμός των μοκετών του ΚΔΑΠ Καρδαμύλων το «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» και των μοκετών του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/04/2021

Προυπολογισμός:

413,80 ευρώ