ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥ ΚΟΡΑΗ

Ανακαλείται το προηγούμενο Δελτίο Τύπου. Η οδός Κοραή θα παραμείνει ανοιχτή.

 
Ευχαριστούμε θερμά!