Κέντρο Πρώτης Υποδοχής

Επειδή, ο Δήμος της Χίου, τις τελευταίες μέρες, έχει γίνει αποδέκτης διαφόρων εκκλήσεων που αφορούν σε ζητήματα υποσιτισμού στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής, διευκρινίζεται ότι:

– Ο Δήμος Χίου δεν είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής. Υπεύθυνο για τη λειτουργία του Κέντρου είναι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
– Ο Δήμος Χίου, έπειτα από ερώτημα σχετικό με το θέμα σίτισης προς τις υπεύθυνες αρχές, έλαβε την ενημέρωση ότι κανένα πρόβλημα δεν έχει παρουσιαστεί που να σχετίζεται με την επάρκεια τροφής στο Κέντρο.
– Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες δωρεές προτρέπει τους ενδιαφερόμενους, διατηρώντας το ενδιαφέρον τους και την πρόθεση προσφοράς, να ενισχύουν προσπάθειες για τις οποίες έχουν βέβαιη προσωπική γνώση ή διεθνώς αναγνωρισμένες οργανώσεις, για να αποφεύγονται φαινόμενα εξαπάτησης ή άσκοπων δαπανών.

Υπενθυμίζεται ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει, επανειλημμένα, επισημάνει στο αρμόδιο Υπουργείο τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής, απαιτώντας την αποκατάστασή τους.