Δελτίο Τύπου για δράση Κέντρου Συμβουλευτικής Στήριξης

Στα πλαίσια ενημέρωσης του φοιτητικού κόσμου πάνω σε θέματα έμφυλης βίας και φυσικά της πρόληψης του φαινομένου, το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Χίου θα βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Μιχάλειου κτιρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τις ημερομηνίες 16/10 και 17/10 και ώρες 12:00-14:000μ.μ..

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της δράσης, θα γίνεται πληροφόρηση στο χώρο του Πανεπιστημίου σχετικά με τα ζητήματα της έμφυλης βίας, διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου που αφορά το Κέντρο και τις υπηρεσίες που παρέχει, συμπλήρωση ερωτηματολογίων για διερεύνηση του φαινομένου σε τοπικό επίπεδο και τέλος συμμετοχή στην δράση συμβολικού χαρακτήρα «ΨΗΦΙΖΩ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ».

Από το Γραφείο Τύπου