ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΕΝΤΗ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η αρχή της οδού Αργέντη, έωΟ Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η αρχή της οδού Αργέντη, έως το ύψος της οδού Ράλλη, θα παραμείνει κλειστή λόγω πτώσης τμήματος κτιρίου.

Προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ράλλη (προσωρινή άρση της απαγόρευσης αυτής προς την οδό Αργέντη) η οποία προσωρινά θα εξυπηρετεί και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. ς το ύψος της οδού Ράλλη, θα παραμείνει κλειστή λόγω πτώσης τμήματος κτιρίου.

Προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ράλλη (προσωρινή άρση της απαγόρευσης αυτής προς την οδό Αργέντη) η οποία προσωρινά θα εξυπηρετεί και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.