Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Τρίτη 25 Αυγούστου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ο ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο Τρίτη 25Αυγούστου 2015. Στον ανώτερο χάρτη ο Δήμος μας βρίσκετε σε κατηγορία κινδύνου 4 (Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης Πυρκαγιάς)

Παρακαλούμε τις υπηρεσίες  που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές Πυρκαγιές, να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους  και των αποφάσεων του  ΣΤΟ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

(http://civilprotection.gr/el/)