Δελτίο Τύπου – Κλείσιμο της οδού Κ. Μίχαλου (περιοχή Φυλακών) στην πόλη της Χίου

Προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες του έργου: «Εσωτερική οδοποιία κεντρικής Χίου, Δ.Ε. Χίου, Ομηρούπολης, Καμποχώρων και Αγ. Μήνα» σας επιτρέπουμε να διακόψετε την κυκλοφορία την Τρίτη 25/7/2017 από τις 08:00 έως τις 15:00 στην οδό Κ. Μίχαλου (περιοχή Φυλακών) στην πόλη της Χίου, μεταξύ των οδών Φωτεινού και Λέσβου.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αναδόχου, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος θα είναι ο ελάχιστος δυνατός ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες και διευκρινήσεις.