Κλείσιμο δρόμου στην συμβολή των οδών Αμάντου και Δωροθέου Πρωίου