Κλείσιμο Δρόμου

Δελτίο τύπου

 Εργασίες στα πλαίσια του έργου: «Βελτίωση Ασφαλείας Οδών Δήμου Χίου»

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια  του έργου «Βελτίωση Ασφαλείας Οδών Δήμου Χίου», θα ξεκινήσει εργασίες στις παρακάτω οδούς  :

Χρυσοστόμου Σμύρνης και Μαλά στην περιοχή του Νοσοκομείου Χίου

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν  από  22/04/2024 έως  25/04/2024.

Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των οχημάτων  στις παραπάνω ημερομηνίες και σταδιακά ανά οδό σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.  Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με ευθύνη της αναδόχου εταιρίας του έργου.