Κλείσιμο οδού Ναυάρχου Κουντουριώτη και Μιχαήλ Λιβανού

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου: «NGA Vectoring Α/Κ ΧΊΟΥ», σας επιτρέπουμε να διακόψετε την κυκλοφορία ως κάτωθι:
Α) Την Τετάρτη 29 Μαρτίου από τις 7:30 έως 16:00 στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Ναυάρχου Κουντουριώτη από την διασταύρωση Ναυάρχου Κουντουριώτη και Μητροπολίτη Πλάτωνος έως την διασταύρωση Ναυάρχου Κουντουριώτη και Μιχαήλ Λιβανού και στην οδό Μιχαήλ Λιβανού από την διασταύρωση Μιχαήλ Λιβανού και Ναυάρχου Κουντουριώτη έως την διασταύρωση Μιχαήλ Λιβανού και Μουσείου.
Β) Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 από τις 7:30 έως 16:00 στην οδό Μιχαήλ Λιβα-νού από την διασταύρωση Μιχαήλ Λιβανού και Μουσείου έως την διασταύρωση Μιχαήλ Λιβανού και Λ Χριστοφορίδη .
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του εργολάβου. Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .

Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου

Ελευθέριος Παπαλάνης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α΄-Βαθμό