ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΩΝ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος, ανύψωση εσχαρών και φρεατίων ΔΕ Χίου», θα διακοπεί η κυκλοφορία από την συμβολή των οδών Φιλ. Πασπάτη, Καλοπλύτου και Ριζαρίου έως τη διασταύρωση Ριζαρίου και Γυμν. Μαδιά. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από 25/09/2018 έως 26/09/2018.

Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των οχημάτων στις παραπάνω ημερομηνίες. Η πρόσβαση στο κέντρο της πόλης δεν θα είναι εφικτή δια μέσω των οδών Αγ. Κυριακής, Βαρδαλάχου, Μιχάλου Κ. και Ριζαρίου.

 

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους, στην παραπάνω οδό, που θα γίνονται οι παρεμβάσεις του έργου και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, σας γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων.