Δελτίο Τύπου – Κλείσιμο οδών Φιλίππου Πασπάτη και Ψυχάρη λόγω εργασιών.

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου «Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρόμων και πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Χίου», θα διακοπεί η κυκλοφορία, το χρονικό διάστημα
α) από τις 15:00 έως τις 19:00 το Σάββατο 31/3/2018
β) από τις 16:00 έως τις 19:00 την Κυριακή 01/4/2018
στην οδό Φιλλίπου Πασπάτη από την συμβολή της με την οδό Σ. Λίναρη και στην συνέχεια την Ψυχάρη έως την συμβολή της Ψυχάρη με την οδό Τσελεπή.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.