Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση για κλείσιμο οδών οδούς Κοραή και Φιλλίπου Αργέντη

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης Δημοτικού Φωτισμού, θα διακοπεί η κυκλοφορία το χρονικό διάστημα από τις 6:00 έως τις 8:00, την Τετάρτη 7/11/2018, στις οδούς Κοραή  και Φιλλίπου Αργέντη από την συμβολή της Κοραή με την οδό Βενιζέλου έως την συμβολή της Φιλλίπου Αργέντη με την οδό Απλωταριάς, στην πόλη της Χίο.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.