ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥΣ ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου «Ηλεκτροδότηση της υπόγειας παροχής καμπίνας Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», θα διακοπεί η κυκλοφορία, το χρονικό διάστημα από τις 07:30 έως τις 15:30 την Τετάρτη 11/4/2018 στην οδό Μεσολογγίτη έως τη οδό Καλαμπόκα.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.