Δελτίο Τύπου – Κλείσιμο οδού Ασωμάτων

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου «Ηλεκτροδότηση υπόγειας παροχής σε καμπίνα ΟΤΕ», σας επιτρέπουμε να διακόψετε την κυκλοφορία την Τετάρτη 13/9/2017 από τις 07:30 έως τις 15:30 στην οδό Ασωμάτων στην πόλη της Χίου.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .