ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥ ΧΑΒΙΑΡΑ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών του έργου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ «Αντικατάσταση υπογείων καλωδίων ΜΤ & κατασκευή νέου Υ/Σ Χίου», θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ι. Χαβιάρα από την συμβολή της οδού Στρ. Γεωργίου Βορριά έως την συμβολή της με την οδό Συναδινού την Πέμπτη 21/3/2019 από τις 7:00 έως 15:00.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περιοίκων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.