Κλείσιμο οδού Εθν. Αντιστάσεως στο Βροντάδο

Προκειμένου η ΔΕΗ να εκτελέσει το έργο: «Αντικατάσταση μετασχηματιστή στον Υ/Σ 6 Βροντάδου» η οδός Εθνικής Αντιστάσεως στο Βροντάδο θα παραμείνει κλειστεί την Τρίτη 28.03.2017από τις 07:30 έως και τις 12:30.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνεται από προσωπικό του εργολάβου, όπως επίσης και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας διερχομένων και περιοίκων.