ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥ ΦΩΣΤΕΙΝΗ

Ο Δήμος Χίου κάνει γνωστό ότι από την Δευτέρα 01/10/2018 στα πλαίσια έναρξης των εργασιών του έργου «Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης τμήμα Δ» θα πραγματοποιούνται εργασίες στην οδό Φωστείνη για το τμήμα από την συμβολή της με την οδό Γεώργιου Βούρου έως την γέφυρα Αρμένη.

Κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών θα υπάρχει διαθέσιμη μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας και για τις δύο κατευθύνσεις για τμήμα της οδού για μήκος 100,00μ περίπου. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου θα πραγματοποιείται μερική ή πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας. Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνηση τους στην περιοχή των έργων και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.