Δελτίο Τύπου – Κλείσιμο οδού Καλαμπόκα

Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου: «NGA Vectoring», πρόκειται να διακοπεί η κυκλοφορία την Τετάρτη 10/5/2017 από τις 15:30 έως την Πέμπτη 11/5/2017 06:00πμ, στην οδό Καλαμπόκα από την διασταύρωση Καλαμπόκα και Αμάντου ως την διασταύρωση Καλαμπόκα και Αρίστωνος.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του εργολάβου, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.