ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ «Αντικατάσταση καλωδίου παροχής στην Μιχαήλ Λιβανού 31», θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μιχ. Λιβανού από την συμβολή της Μιχ. Λιβανού με την Πορφύρα έως την συμβολή της Μιχ. Λιβανού με την Κούβελα, την Κυριακή 12/5/2019 από τις 7:00 έως 11:00.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περιοίκων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.