ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι θα διακοπεί η κυκλοφορία από την συμβολή της Ομήρου με την Ροδοκανάκη έως την συμβολή της Ομήρου με την Λ. Αιγαίου, την Πέμπτη 25/7/2019 από τις 8:00μμ έως 12:00μμ.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αναδόχου, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περιοίκων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.