Δελτίο Τύπου – Κλείσιμο της οδού Ροδοκανάκη

Την Τετάρτη 16/11/2016 από τις 09:00 έως τις 12:00, η οδός Ροδοκανάκη, από την συμβολή με την οδό Ομήρου έως τη συμβολή με την οδό Ροΐδου θα παραμείνει κλειστή, για να εκτελεστούν εργασίες στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού.